RUICHIPS SEMICONDUCTOR
产品

公司主要产品涵盖数百种型号的MOSFET和IC芯片,均运用先进的300mm(12寸)和200mm(8寸)工艺技术精心制造,旨在为全球客户提供卓越性能的产品。我们不懈追求技术革新,以满足日益增长的市场需求。

MORE +
Scroll Down

Channel
ESD Diode (Y/N)
BVDSS(V)
BVGS(V)
VTH(V)
IDS(A)@TA=25℃
10V
4.5V
2.5V
Ciss
Package
条件:
清空条件

Part NO.

Channel

ESD Diode (Y/N)

BVDSS(V)

BVGS(V)

VTH(V)

IDS(A)@TA=25℃

RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS=

10V

4.5V

2.5V

Ciss

Package

规格书

RU65R950L

N

N

650

2-4

4

950

TO-252

RU65R900P

N

N

650

2-4

4

900

TO-220F

RU65R900L

N

N

650

2-4

4

900

TO-252

RU65R740P

N

N

650

2-4

7

740

TO-220F

RU65R740L

N

N

650

2-4

7

740

TO-252

RU65R580P

N

N

650

2-4

10

580

TO-220F

RU65R580L

N

N

650

2-4

10

580

TO-252

RU65R340P

N

N

650

2-4

12

340

TO-220F

RU65R340L

N

N

650

2-4

12

340

TO-252

RU70R500P

N

N

700

2-4

12

460

TO-220F

< 12 >