RUIJUN SEMICONDUCTOR
产品

公司主要产品涵盖数百种型号的MOSFET和IC芯片,均运用先进的300mm(12寸)和200mm(8寸)工艺技术精心制造,旨在为全球客户提供卓越性能的产品。我们不懈追求技术革新,以满足日益增长的市场需求。

MORE +
Scroll Down

Channel
ESD Diode (Y/N)
BVDSS(V)
BVGS(V)
VTH(V)
IDS(A)@TA=25℃
10V
4.5V
2.5V
Ciss
Package
条件:
清空条件

Part NO.

Channel

ESD Diode (Y/N)

BVDSS(V)

BVGS(V)

VTH(V)

IDS(A)@TA=25℃

RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS=

10V

4.5V

2.5V

Ciss

Package

规格书

RU15P12C

P

N

15

±12

-1--0.4

-12

16

25

SOT23-3

RU17P6C

P

N

17

-1--0.4

-6

21

26

SOT23-3

RU17P12C

P

N

17

-1--0.4

-12

13

16

SOT23-3

RU17P6M4

P

N

17

-1--0.4

-6

21

26

DFN2020

RU17P12M4

P

N

17

-1--0.4

-12

13

16

DFN2020

RU16P4M4

P

N

16

-1--0.5

-4

70

100

DFN2020

RU16P8M4

P

N

16

-1.1--0.4

-8

40

65

DFN2020

RU20P7C

P

N

20

-1.1--0.4

-5

20

30

SOT23-3

RU20P02C

P

N

20

-1.1--0.4

-5

20

30

SOT23-3

RU20P7C6

P

N

20

-1.1--0.4

-5

20

30

SOT23-6

< 1234...54 >