RUIJUN SEMICONDUCTOR
产品

公司主要产品涵盖数百种型号的MOSFET和IC芯片,均运用先进的300mm(12寸)和200mm(8寸)工艺技术精心制造,旨在为全球客户提供卓越性能的产品。我们不懈追求技术革新,以满足日益增长的市场需求。

MORE +
Scroll Down

Channel
ESD Diode (Y/N)
BVDSS(V)
BVGS(V)
VTH(V)
IDS(A)@TA=25℃
10V
4.5V
2.5V
Ciss
Package
条件:
清空条件

Part NO.

Channel

ESD Diode (Y/N)

BVDSS(V)

BVGS(V)

VTH(V)

IDS(A)@TA=25℃

RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS=

10V

4.5V

2.5V

Ciss

Package

规格书

RU304B

N

N

30

0.5-1.5

4

44

53

SOT23

RU30E4B

N

Y

30

1-1.8

4

30

55

SOT23

RU306C

N

N

30

0.6-1.5

5

30

38

110

SOT23-3

RU307C

N

N

30

0.5-1.1

6

14

20

SOT23-3

RU3400B

N

N

30

0.5-1.4

6

30

36

SOT23

RU3400C

N

N

30

0.5-1.5

6

26

30

SOT23-3

RU30D8H

Dual-N

N

30

1-3

7

18

45

SOP-8

RU3010H

N

N

30

1-3

8

18

40

SOP-8

RU30D10H

Dual-N

N

30

1.5-2.7

10

16

24

SOP-8

RU30D16M2

Dual-N

N

30

0.6-1.5

6.8

17

26

PDFN3333

< 1234...9 >