RUICHIPS SEMICONDUCTOR
产品

公司主要产品涵盖数百种型号的MOSFET和IC芯片,均运用先进的300mm(12寸)和200mm(8寸)工艺技术精心制造,旨在为全球客户提供卓越性能的产品。我们不懈追求技术革新,以满足日益增长的市场需求。

MORE +
Scroll Down

Channel
ESD Diode (Y/N)
BVDSS(V)
BVGS(V)
VTH(V)
IDS(A)@TA=25℃
10V
4.5V
2.5V
Ciss
Package
条件:
清空条件

Part NO.

Channel

ESD Diode (Y/N)

BVDSS(V)

BVGS(V)

VTH(V)

IDS(A)@TA=25℃

RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS=

10V

4.5V

2.5V

Ciss

Package

规格书

RU1H220Q

N

N

100

2-4

220

4.2

TO-247

RU1H300Q

N

N

100

2-4

300

3

TO-247

RU120N80R

N

N

100

2-4

140

9.5

TO-263

RU120N80S-R

N

N

100

2-4

140

9.3

TO-263

RU120N140R

N

N

100

2-4

140

5.8

TO-263

RU120N140S

N

N

100

2-4

140

5.5

TO-263

RU1H35K

N

N

100

2-4

40

21

TO-251

RU1H35R

N

N

100

2-4

40

21

TO-220

RU1H35Q

N

N

100

2-4

40

21

TO-247

RU1H40L

N

N

100

1.5-3

40

22

28

TO-252